Kontakt

 

Adres do korespondencji,

siedziba sekretariatu szkoły

i biblioteki szkolnej

Szkolny Punkt Konsultacyjny

im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP

w Brukseli

Rue du Bemel 29

1150 Woluwe Saint-Pierre, Bruxelles

Telefon:

0032 2 772 35 80

E-mail:

sekretariat.bruksela@orpeg.pl

Godziny przyjęć interesantów w sekretariacie szkoły:

Rue du Bemel 29

1150 Woluwe Saint-Pierre, Bruxelles

 

 

środa

10.00 – 15.00

czwartek

10.00 – 13.00

piątek

10.00 – 13.00

W siedzibie szkoły:

College Jean XXIII

Bd de la Woluwe 22

1150 Woluwe Saint-Pierre, Bruxelles

sobota

8.30 - 13.00 

    

 Kierownik szkoły przyjmuje od wtorku do czwartku po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania  (tel. 0032 498 126 390) bruksela@orpeg.pl

 

Biblioteka SPK czynna: 

Rue du Bemel 29

1150 Woluwe Saint-Pierre, Bruxelles

tel. 02 772 35 80

środa

10.45 – 12.45

20.00 – 21.00

czwartek

19.00 – 20.30

sobota

15.15 – 20.30