Kontakt

KONTAKT ZE SZKOŁĄ POLSKĄ

Siedziba sekretariatu szkoły i biblioteki szkolnej

Adres do korespondencji

 

 

Szkoła Polska im. Joachima Lelewela

przy Ambasadzie RP w Brukseli

Rue du Bemel 29

1150 Woluwe Saint-Pierre, Bruxelles

Telefon:

+32 2 772 35 80

E-mail:

sekretariat.bruksela@orpeg.pl

Godziny przyjęć interesantów w sekretariacie szkoły:

 

poniedziałek

  9:00 - 12:00

środa

13:30 - 18:00

piątek

13:00 - 17:00

sobota

  9:00 - 13:00

 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się

w siedzibie szkoły

 

College Jean XXIII

Bd de la Woluwe 22-24

1150 Woluwe Saint-Pierre, Bruxelles

Godziny zajęć dydaktycznych

środa    13:00 – 20:35

sobota    8:00 – 17:20

Kierownik Szkoły Polskiej przyjmuje od wtorku do czwartku po uzgodnieniu terminu spotkania:  bruksela@orpeg.pl

 

Biblioteka szkolna czynna:

Rue du Bemel 29

1150 Woluwe Saint-Pierre, Bruxelles

środa

10:45 – 12:45

19:15 – 21:00

Telefon:

+32 2 772 35 80

sobota

14:15 – 20:30