Spotkanie z historią

Nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości”

Józef Piłsudski i niepodległość- historia zapisana w pieśni.

W sobotę 25 listopada uczniowie klas starszych mieli okazję bliżej zapoznać się z postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego, obejrzeć zdjęcia, oraz wysłuchać pieśni patriotycznych z tego okresu. Młodzież z wielkim zaangażowaniem brała udział w lekcji, którą przeprowadzili dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonkowa i prof. Tadeusz Wolsza z Instytutu Pamięci Narodowej.

Dziękujemy za wspaniałą lekcję historii