Walne zebranie rodziców

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców, które odbędzie się w poniedziałek 16 października 2017 o godz. 19.00 w siedzibie Konsulatu - Rue des Francs 28 w Brukseli. Celem spotkania jest m.in. wyłonienie Zarządu nowej Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018.

Kierownik szkoły