LEGITYMACJE SZKOLNE

 

Szanowni Państwo, 

Osoby posiadające stały meldunek w Polsce i zainteresowane wyrobieniem legitymacji szkolnej ucznia uprawniającej do zniżek na przejazdy transportem publicznym w Polsce, powinny dopełnić następujących formalności:

- zgłosić się w celu wypełnienia stosownego wniosku w sekretariacie szkoły. 

- dostarczyć aktualne zdjęcie ucznia (właściwy format) z opisem na odwrocie zawierającym imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia. 

Wnioski o wyrobienie lub przedłużenie legitymacji przesyłane są przez nas do ORPEG w Warszawie, wyłącznie w dwóch terminach w ciągu roku szkolnego: 

   - do 20 października 2017 r. 

               - do 25 marca 2018 r. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Radosław Wasiński