Uroczystość ku czci polskich żołnierzy w Lommel

 

Uroczystość ku czci polskich żołnierzy poległych za wolność obu krajów (Polski i Belgii), 24 września 2017 roku w Lommel

W tym roku przypada 72. rocznica wyzwolenia Belgii i Holandii spod okupacji Niemiec hitlerowskich. W akcji tej dużą rolę odegrała 1. Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka. Jej zadaniem był pościg za wycofującymi się z terenu Francji wojskami niemieckimi, pokonanymi przez siły alianckie w bitwie pod Falaise (8 – 21 sierpnia 1944 r.), w Normandii, w której 1. Dywizja Pancerna odniosła ogromny sukces, okupiony ,niestety ,ogromnymi stratami. Po kilkudniowym odpoczynku i uzupełnieniu strat, 6 września 1944 r. dywizja przekroczyła granicę francusko – belgijską. W dniach od 6 do 28 września wzięła udział w walkach o wyzwolenie: Ypres, Lommel, Rouleres, Hooglede, Gits, Thielt, Ruysselede, Gandawy, Stekene, Axel i Hulst, a następnie skierowała się w rejon Antwerpii, by w październiku 1944 r. wziąć udział w zajęciu ujścia Mozy i wyzwalaniu Bredy. Wyzwolona spod okupacji niemieckiej miejscowa ludność bardzo serdecznie przyjęła polskich żołnierzy. Na witrynach sklepowych umieszczano napisy „Dziękujemy Wam, Polacy”, witano ich kwiatami i oklaskami, na ich cześć wydawano obiady. Generał Maczek pisał :„Mimo tak wielkiej różnicy w usposobieniach i zwyczajach, nieznajomości języka holenderskiego, żołnierz polski witany był z radością i entuzjazmem […], poczuł się jak we własnym kraju […]”.

Generał zmarł w Edynburgu, 11 grudnia 1994r. miał 102 lata. Pochowano go, zgodnie z jego życzeniem ,na polskim cmentarzu wojennym w Bredzie, obok towarzyszy broni, którzy polegli w walce o wyzwolenie miasta.

24 września 2017 r. odbyła się w Lommel, niewielkiej miejscowości na północy Belgii, uroczystość upamiętniająca wydarzenia sprzed 72 lat. Po raz kolejny udział w niej wzięli   uczniowie i nauczyciele Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP im. J. Lelewela w Brukseli, z Kierownikiem – Panem Radosławem Wasińskim . Na uroczystości przybyli zaproszenie goście, polskie i belgijskie organizacje kombatanckie oraz uczniowie z innych szkół polskich w Belgii.

Patronami uroczystości byli: Jego Ekscelencja Pan Artur Orzechowski –  Ambasador RP w Królestwie Belgii, Pan Peter Vanvelthoven – Burmistrz miasta Lommel oraz Pan Zenon Fabjan – Prezes Związku Polaków w Belgii. Nad organizacją przedsięwzięcia czuwała Konsul RP w Królestwie Belgii – Pani Agnieszka Paciorek.

            Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 12.00 ceremonią pod pomnikiem I i II Wojny Światowej przy Kerkplein, gdzie delegacje wojskowe (polskie i belgijskie) złożyły wieńce. Obecne były także poczty sztandarowe organizacji wojskowych, kombatanckich i innych, między którymi był również poczet sztandarowy naszej szkoły.

 

Następnie odprawiona została w kościele Sint – Pietersbanden Kerk msza św. w intencji żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka, której przewodniczył i homilię wygłosił Rektor Polskiej Misji Katolickiej na kraje Beneluksu – ks. Ryszard Sztylka.

 

O godzinie 14.00 miały miejsce oficjalne uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Lommel, na którym spoczywa 257 polskich żołnierzy, poległych w walce z Niemcami w 1944 r. Na uroczystości te przybył Przedstawiciel JKM Króla Belgii. Po krótkim przywitaniu nastąpiło zapalenie znicza, a następnie modlitwa o pokój. Potem ze swoim przemówieniem wystąpił Burmistrz Lommel, Pan Peter Venvelthoven i J.E.  Ambasador RP w Królestwie Belgii, Pan Artur Orzechowski.

 

Jako kolejny głos zabrał kombatant, Pan Włodzimierz Ciszkowski, który podzielił się z zebranymi swoimi wrażeniami z pola bitwy.

 

 

     Na zakończenie odczytane zostały listy: Pana Jana Dzidziczaka – Wiceministra Spraw Zagranicznych oraz Pana Jarosława Szarka – Prezesa IPN.

     Po zakończonych przemówieniach wystąpiła młodzież szkolna z SPK im. St. Maczka z Antwerpii z krótkim programem artystycznym, po którym nastąpiła minuta ciszy w hołdzie poległym. Następnie różne delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem wzniesionym dla upamiętnienia ofiary poniesionej przez polskich żołnierzy. Wśród delegacji składających wieńce byliśmy również my.

 

 

Na zakończenie zabrzmiał Sygnał Last Post i odegrane zostały hymny państwowe Belgii i Polski, po których odszedł Przedstawiciel JKM Króla Belgii.

     Ostatnim punktem programu oficjalnej uroczystości na cmentarzu był wpis zaproszonych gości do księgi pamiątkowej.

     Po zakończonej części oficjalnej, każdy z uczestników został zaproszony na przyjęcie wydane przez Ambasadora RP w Belgii i Burmistrza Lommel do De Groote Hoef.

Byliśmy obecni również i tam.