Nowy rok szkolny 2017/2018

Witamy w  nowym roku szkolnym 2017/2018 Szanowni Państwo, uczniowie rozpoczynają rok szkolny przychodząc na zajęcia zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, planem lekcji dla odpowiedniej klasy, tj.

uczniowie uczęszczający w sobotę - 02 września 2017 r.

a uczniowie uczęszczający w środę - 06 września 2017 r.

Listy uczniów klas pierwszych będą wywieszone w gablotach przy bramie i na placu szkolnym College Jean XXIII w sobotę 02 września br. Jednocześnie do Państwa dyspozycji będzie pracownik sekretariatu szkolnego w godzinach 8.00 – 13.00 w sali kontenerowej przy bramie głównej.

Pracownik sekretariatu będzie również do Państwa dyspozycji w środę 30 sierpnia br w godzinach od 9.30 – 13.00 w sekretariacie szkoły przy Rue du Bemel 29  i 6 września br. w godzinach od 9.30 – 13.00 w sekretariacie szkoły przy Rue du Bemel 29 , a w godzinach 13.30-15.00 na terenie College Jean XXIII.

Uczniów klas pierwszych zapraszamy na pierwszą lekcję z Rodzicami. Lekcja ta będzie miała formę spotkania informacyjnego z wychowawcą klasy.

Wszyscy uczniowie kończą  zajęcia zgodnie z planem lekcji.

Organizacją fakultatywnych zajęć religii katolickiej zajmują się, tak jak w poprzednich latach, księża i siostry zakonne z Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli. Katechezy rozpoczną się od środy 6 września 2017 według aktualnego planu zajęć, zgodnie z  zasadami podanymi w informacji od  ks. Proboszcza Władysława Walaszczyka.

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz obecności innych osób niż uczniowie i pracownicy szkoły. Uczniowie odprowadzani i odbierani są̨ przez rodziców (opiekunów)  przy bramie głównej tereny szkoły. Jest to wymóg prawny wynikający z konieczności zapewniania uczniom bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy Państwa do bezpośredniego kontaktu z nami w dni pracy szkoły i w dni wyznaczone przez wychowawców klas, jako dni informacyjne dla rodziców.

Kontakt telefoniczny

sekretariat – Dorota Kościelska Tel. +32 2 772 35 80

Kontakt z kierownikiem SPK Tel. +32 2 772 35 80

email: sekretariat.bruksela@orpeg.pl

Z poważaniem

Radosław Wasiński