INFORMACJA DOTYCZĄCA LEGITYMACJI SZKOLNYCH

SZANOWNI PAŃSTWO,

Przypominamy, że z dniem 1 kwietnia 2017r. upływa termin składania wniosków o wyrobienie legitymacji szkolnej lub przedłużenia jej ważności. Po tym terminie nie będzie możliwości jej wyrobienia lub przedłużenia. Wypełnione wnioski wraz z aktualnym zdjęciem ucznia, należy złożyć w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy klasy. Druki wniosków można pobrać w sekretariacie szkoły lub w linku poniżej:

Wniosek o wyrobienie nowej legitymacji szkolnej.