Uroczystość poświęcenia Sztandaru Szkoły

 Uroczystość poświęcenia Sztandaru SPK im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli 

 19 marca 2017 r. w kościele Notre Dame de la Chapelle w Brukseli, podczas  mszy świętej o godzinie 11.00, miało miejsce uroczyste  poświęcenia Sztandaru Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli.

Mszę świętą celebrował oraz homilię wygłosił Ksiądz Rektor  Ryszard Sztylka. Oprawę mszy św. przygotowali uczniowie SPK.

Rodzicami chrzestnymi zostali: Pani Magdalena Krzysztoń – przedstawicielka Grona Pedagogicznego i Pan Piotr Tereszkiewicz – przedstawiciel Rodziców.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością :Pan Minister Adam Kwiatkowski – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pani Joanna Doberszyc – Toulsaly  Z – ca Ambasadora RP w Królestwie Belgii, Pan Jacek Grabowski – Konsul Generalny RP w Brukseli, Pani Agnieszka Paciorek – Wicekonsul RP w Brukseli, Pan profesor Zdzisław Krasnodębski – poseł do PE, Pani Ewa Czerniawska – Biuro do Spraw Kontaktu z Polakami za Granicą.

Przybyli ponadto:Pan Radosław Wasiński – Kierownik SPK  wraz z Gronem  Pedagogicznym i Zarządem Rady Rodziców.

Gośćmi ceremonii byli też zaproszeni kierownicy szkół polonijnych w Belgii, przedstawiciele Wojska Polskiego i różnych organizacji polonijnych, uczniowie, rodzice oraz sympatycy szkoły.

Na zakończenie uroczystości, Pan Minister Adam Kwiatkowski złożył na ręce kierownika szkoły pamiątkowe wydanie dzieła Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”.

     Pani Anna Radecka Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przesłała specjalny list z tej okazji.

 

 

Po ceremonii w kościele zaproszeni  goście udali się do Konsulatu RP w Brukseli na przyjęcie wydane przez Zarząd Rady Rodziców SPK.

      

   Następnie Pan Minister Adam Kwiatkowski wraz z Panią Ewą Czerniawską i Panią Wicekonsul Agnieszką Paciorek w asyście pana kierownika i części grona pedagogicznego obejrzeli budynki Collège Jean XXIII, w którym odbywają się zajęcia szkolne, jak również bibliotekę i sekretariat SPK.

Sztandar z wizerunkiem patrona szkoły został ufundowany ze składek rodziców w grudniu 2016 roku staraniem Zarządu Rady Rodziców SPK im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP, jego przewodniczącego pana Jarosława Drobnika oraz pań: Beaty Bagińskiej, Magdaleny Mielcarek, Edyty Staszewskiej, Honoraty Zielińskiej – Harasim. Umieszczone są też polskie symbole narodowe oraz napis „Godność, Nauka, Człowiek”.

Grono Pedagogiczne z panem kierownikiem Radosławem Wasińskim składa serdeczne podziękowanie Zarządowi Rady Rodziców, sponsorom i wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji  tej wspaniałej i niezapomnianej uroczystości.

 Dziękujemy również uczniom, rodzicom oraz wszystkim sympatykom szkoły za obecność na mszy świętej i wspólne przeżywanie tej historycznej w życiu szkoły chwili.