Wystawa w Ambasadzie RP „Od wojny do zwycięstwa 1939 – 1989”

21 stycznia 2017 roku, uczniowie z klas II LO i z 3 klasy gimnazjum naszej szkoły, mieli okazję obejrzeć wystawę zatytułowaną: ”Od wojny do niepodległości 1939 – 1989”. Wystawa zorganizowana została przez Instytut Pamięci Narodowej w budynku Ambasady RP przy Avenue Gaulois 29 w Brukseli.

Na miejscu obecna była Pani Konsul Agnieszka Paciorek, która przywitała naszą grupę i towarzyszyła nam podczas oglądania wystawy.

Ekspozycja dotyczyła sytuacji Polski i narodu polskiego w obliczu II wojny światowej i trudnej sytuacji politycznej, w której znaleźliśmy się my Polacy po jej zakończeniu, aż do momentu odzyskania prawdziwej niepodległości w 1989 roku. Na prezentowanych materiałach można było przeczytać informacje i obejrzeć fotografie, dotyczące m.in.: agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę w 1939 roku (obrony Westerplatte, ataku na Wieluń, obrony Warszawy oraz relacje świadków tych wydarzeń). Zaprezentowane zostały też: ruch oporu Polaków podczas wojny; inżynierowie, którzy złamali kod „Enigmy”, udział Polaków w bitwach na wszystkich frontach II wojny, działalność Związku Walki Zbrojnej. Po zakończeniu wojny natomiast zobaczyliśmy: walkę żołnierzy AK z radzieckim okupantem i  komunistycznymi władzami powojennej RP oraz ruch konspiracyjny ludności cywilnej wobec władz komunistycznych, represje wobec domagających się prawdy i sprawiedliwości, powstanie i działalność „Solidarności”, aż do wyborów w czerwcu 1989 roku.

http://www.bruksela.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/od_wojny_do_zwyciestwa__1939_1989