Akty prawne

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w Szkole Polskiej im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli oraz przydatnymi drukami szkolnymi.