Ślubowanie klas pierwszych

 

10 grudnia 2016 r. w SPK im. Joachima Lelewela w Brukseli odbyła się podwójna uroczystość: ślubowanie uczniów klas pierwszych i przekazanie sztandaru dla szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się przekazaniem sztandaru, na ręce kierownika szkoły, pana Radosława Wasińskiego, przez Zarząd Rady Rodziców.

   Zobacz sztandar SPK

Ślubowanie złożyło 175 uczniów

w obecności rodziców, nauczycieli - wychowawców oraz zaproszonych gości: pana Artura Orzechowskiego -  Ambasadora RP w Królestwie Belgii, pani konsul Agnieszki Paciorek oraz pana konsula Ireneusza Bochenka.

 

 

W części artystycznej pierwszoklasiści ubrani między innymi w stroje łowickie i krakowskie zaprezentowali pięknie przygotowane polskie wiersze, tańce i piosenki.

 

 

Wzruszeniom i radosnym przeżyciom nie było końca.

 

Idą pierwszaki – dawne maluchy   

Jeden w drugiego to same zuchy

 

 

 

Buzie umyte i ręce czyste    

Każdy na plecach dźwiga tornister

 

 

 

Z bijącym sercem stają przed szkołą

Jak  im tu będzie? – Pewnie wesoło!

 

 

 

Wszystkim zaangażowanym w perfekcyjne przygotowanie uroczystości – nauczycielom, rodzicom, Zarządowi Rady Rodziców – za harmonijną współpracę i poświęcony czas, w imieniu całego Grona Pedagogicznego, serdecznie dziękuję.

 

Radosław Wasiński

kierownik SPK