Dzień Nauczyciela w Ambasadzie RP w Brukseli

W dniu 14 października 2016 przedstawiciele grona pedagogicznego SPK im. J. Lelewela na zaproszenie Ambasadora RP oraz Konsula Generalnego uczestniczyli w spotkaniu polskich nauczycieli w dniu ich święta w salonach Ambasady w Brukseli. W czasie spotkania, na które przybyli nauczyciele ze  Szkolnych Punktów Konsultacyjnych, ze Szkoły Europejskiej oraz polskich szkół społecznych na terenie Belgii, głos zabrał pan Ambasador, który odczytał list Prezydenta RP i Prezydentowej do nauczycieli polonijnych. Pan Ambasador wraz z panem Konsulem podziękowali nauczycielom za ich sumienną pracę  edukacyjną i wychowawczą.