WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Drodzy uczniowie, Rodzice i Opiekunowie,

Po długiej przerwie wakacyjnej oczekujemy na Was z radością, optymizmem i energią do pracy w nowym roku szkolnym 2016/2017.
Uczniowie rozpoczynają naukę w pierwszym tygodniu września zgodnie z planem lekcji zamieszczonym na naszej stronie internetowej. tj.

- uczniowie uczęszczający w soboty -  03 września br.

- uczniowie uczęszczający w środy  - 07 września br.

Prosimy o zabranie podręczników i zeszytów.
Uczniowie poszczególnych klas będą odbierani z placu szkolnego przez wychowawców. Przypominamy o bezwzględnym zakazie wchodzenia na teren szkoły (także plac szkolny) osobom innym niż pracownicy i uczniowie. Wyjątek od tej zasady stanowią w pierwszym dniu nauki, rodzice uczniów klas pierwszych, którzy na placu szkolnym przekazują osobiście dzieci właściwym nauczycielom.

Informujemy, że lekcje religii katolickiej w SPK im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP są zajęciami fakultatywnymi. Prowadzone są przez siostry i księży z PMK w Brukseli.Zgodnie z zaleceniami ks. Proboszcza informujemy, że lekcje religii będą odbywać się przed lub po zajęciach obowiązkowych, tylko w tych klasach, w których jest to możliwe do zorganizowania zgodnie z planem zajęć, uwzględniając pierwszeństwo klas, które bezpośrednio przygotowują się do sakramentów: komunii św. lub bierzmowania. Dodatkowe lekcje religii katolickiej są już dopisane przez siostry zakonne, do aktalnego planu lekcji.  ( Informacje o lekcjach religii )
W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu, w zakładce kontakt.

Z poważaniem
Radosław Wasiński