Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016:

- dla klas sobotnich odbędzie się 25 czerwca 2016

- harmonogram rozdania świadectw w sobotę

- dla klas środowych odbędzie się 29 czerwca 2016

harmonogram rozdania świadectw w środę

W tych dniach uczniowie przychodzą na część zajęć dydaktycznych wg planu lekcji.

Przypominamy o konieczności oddania darmowych podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

 

W tych dniach, jak co roku, wznawiamy akcję

 „Składka zamiast kwiatka”.

Uczniowie, zamiast wręczać kwiaty nauczycielom, zbierają pieniądze na 

Krakowskie Hospicjum dla dzieci im. księdza Józefa Tischnera.

Pieniądze zostaną przekazane, bezpłatnym przelewem, na konto placówki.