Zapisy do szkoły

Szanowni Państwo,

Zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2016/2017 rozpoczynają się od dnia 15 kwietnia 2016 r. i trwają do 30 maja 2016 r. 

Zgłaszani uczniowie do klas pierwszych Szkoły Podstawowej muszą mieć w roku 2016 ukończony siódmy rok życia.  Dzieci sześcioletnie będą przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów. W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPK, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne.

Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez:

- złożenie wypełnionej karty zapisu wraz z oświadczeniami, dostępnej w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły

    www.szkola-lelewela-bruksela.eu    lub       www.bruksela.orpeg.pl  (zakładka "zapisy do szkoły" lub "dokumenty szkolne")

- okazaniu dowodu tożsamości dziecka

- okazaniu dowodu tożsamości rodzica

- pesel dziecka lub belgijski  numer identyfikacyjny dziecka

Kompletne dokumenty należy składać osobiście:

w sekretariacie szkoły – przy  Rue Bemel 29, 1150 Woluwe Saint-Pierre, Bruxelles

-  w środy  od  11.00  do  15.00

-  w czwartki  od  10.00  do   12.00

w siedzibie szkoły - przy Boulevard de la Woluwe 22-24, 1150 Woluwe Saint-Pierre, Bruxelles,  sala D15

 - w soboty  od  12.00   do   15.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem:   02/772 35 80   lub drogą elektroniczną pisząc na adres: sekretariat@szkola-lelewela-bruksela.eu

Po zakończeniu rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do dnia 30 czerwca 2016 zostanie podana do wiadomości lista uczniów przyjętych do SPK.

z poważaniem

 

Radosław Wasiński