Odwołanie zajęć w dniu 23 marca 2016

Szanowni Rodzice!

Ze względu na ataki terrorystyczne w Brukseli i czwarty stopień zagrożenia terrorystycznego w Belgii, odwołuję zajęcia dydaktyczne w dniu 23 marca 2016 r. w SPK im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli. W dniach 23 i 25 marca br. nie będzie czynna biblioteka SPK.

Radosław Wasiński

Kierownik SPK.