Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021:

   Podręczniki i lektury do klas 1-3 Szkoły Podstawowej

   Podręczniki i lektury do klas 4-8 Szkoły Podstawowej

   Podręczniki i lektury do klas 1-3 Liceum Ogólnokształcącego

Informujemy że, podręczniki szkolne i ćwiczenia do klas 1-8 Szkoły Podstawowej, finansowane są z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej i są własnością Szkoły Polskiej im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli.

Podręczniki dotacyjne należy niezwłocznie zwrócić do biblioteki Szkoły Polskiej przed zakończeniem bieżącego roku szkolnego lub przy rezygnacji z nauki w szkole.