Zarząd Rady Rodziców

Zarząd Rady Rodziców

Szkoły Polskiej im. Joachima Lelewela

przy Ambasadzie RP w Brukseli

rok szkolny 2019/2020

 

Edyta Staszewska – Przewodnicząca

Anna Szerakowska – Wiceprzewodnicząca

Beata Bagińska – Skarbnik

Łukasz Gomółka – Zastępca Skarbnika

Wojciech Glapa – Sekretarz

Bogumiła Dzienis – Członek

Ewa Gąsiewska - Członek

 

Prosimy kontaktować się poprzez e-mail  rady rodziców: rada.rodzicow.bruksela@gmail.com