Zmiana w organizacji pierwszego dnia zajęć dydaktycznych

Szanowni rodzice,

Ze względu na polecenie i prośbę dyrekcji Collège Jean XXIII informuję, że pierwsze zajęcia dydaktyczne w środę 2 września 2020 dla wszystkich klas szkoły podstawowej od 2 do 8, rozpoczną się wyjątkowo 15 minut później niż wynika to z planu lekcji, czyli

 o godzinie 13.15

Przed tą godziną żaden uczeń ze Szkoły Polskiej nie może wejść na teren Collège Jean XXIII.

Prosimy wszystkich uczniów o respektowanie tego jednorazowego polecenia. 

Uczniowie po wejściu na teren szkoły zbierają się na boisku szkolny w wyznaczonych miejscach, gdzie będą oczekiwali ich nauczyciele-wychowawcy, wg. poniższego schematu. Uczniowie wchodzą do sal lekcyjnych razem z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Jednocześnie informujemy rodziców i uczniów klas pierwszych, że będą mogli wyjątkowo wejść na teren szkoły, celem spotkania z wychowawcą klasy. Zebrania organizacyjne odbędą się na boisku szkolnym, osobno dla każdej klasy pierwszej, według poniższego harmonogramu:

środa 2 września 2020.

 - klasa 1A – spotkanie o godzinie 13.30

 - klasa 1B – spotkanie o godzinie 14.00

 - klasa 1C – spotkanie o godzinie 13.45

sobota 5 września 2020

 - klasa 1D – spotkanie o godzinie 09.45

 - klasa 1E – spotkanie o godzinie 09.05

 - klasa 1F – spotkanie o godzinie 09.20

Prosimy o punktualne przybycie na wyznaczoną godzinę.

Rodziców pierwszoklasistów prosimy również o przyniesienie i przekazanie wychowawcom klas podpisanych oryginałów „Kart zapisu ucznia”.

Po spotkaniu organizacyjnym przewidziane są dla uczniów zajęcia dydaktyczne w klasach, bez udziału rodziców, według obowiązującego planu zajęć.

Z wyrazami szacunku

Radosław Wasiński

Bruksela, 31 sierpnia 2020