Zawieszenie zajęć dydaktycznych do końca roku szkolnego

Szanowni Państwo,

Po otrzymaniu negatywnej decyzji od Dyrekcji College Jean XXIII, na przywracanie zajęć edukacyjnych, podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych w Szkole Polskiej im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli do końca roku szkolnego 2019/2020.

 

Zajęcia z uczniami w formie zdalnej będą kontynuowane do dnia 20 czerwca 2020.

 

Nie odbędzie się zakończenie roku szkolnego w tradycyjnej formie. Świadectwa szkolne za rok 2019/2020 będą wydawane we wrześniu, po wakacjach, przez wychowawców klas.

W wyjątkowych przypadkach np. dla uczniów powracających do Polski lub kończących naukę w Szkole Polskiej, świadectwo szkolne będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

Odbiór świadectwa w sekretariacie Szkoły Polskiej przy Rue du Belel 29 , będzie możliwie po zakończeniu roku szkolnego, po wcześniejszym umówieniu spotkania, od 20 czerwca 2020 r.

 

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

Kierownik Szkoły Polskiej (-) Radosław Wasiński