Przedłużenie okresu zawieszenia zajęć lekcyjnych

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informuję, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego Królestwa Belgii podjęła decyzję o przedłużeniu zawieszeniu zajęć lekcyjnych we wszystkich typach szkół na terenie całego kraju, do dnia 18 maja 2020 r.

Nie mamy jednak zgody na częściowe przywrócenie zajęć dydaktycznych w Szkole Polskiej od dyrekcji Collège Jean XXIII.

Wobec powyższej sytuacji przedłużam okres odwołania zajęć dydaktycznych w Szkole Polskiej im. Joachima Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli, do 24 maja 2020 r.

W tym czasie kontynuujemy nauczanie na odległość. Bardzo dziękujemy za Państwa i Uczniów współpracę z nami w warunkach nauczania na odległość. Jesteśmy wdzięczni za słowa otuchy i cenne uwagi, które mogą doskonalić naszą współpracę.

Dla przypomnienia wyjaśniam, że uczniowie mają dostęp do materiałów i lekcji on-line, ale zakres ich zaangażowania i opanowania materiału, zależy od indywidualnych warunków i możliwości dziecka.

Pakiety tematyczne wysyłane są każdego tygodnia poprzez pocztę elektroniczną przez każdego wychowawcę klasy. Nauczyciele są do dyspozycji ucznia i rodzica on-line, w tradycyjne dni zajęć lekcyjnych. Wówczas wyjaśniają nowe zagadnienia, wątpliwości i przeprowadzają z uczniem ćwiczenia (na ile jest to możliwe w formie lekcji on-line).

Tych państwa, którzy do tej pory nie otrzymali informacji na ten temat, prosimy o bezpośredni kontakt z wychowawcą klasy lub o sprawdzenie swojej poczty elektronicznej w folderach tj. spam, powiadomienia, oferty itp.

Zapraszamy do kontaktu z nami poprzez pocztę elektroniczną oraz wszystkie dostępne Państwu komunikatory: Skype, telefon, WhatsApp itd.

Z wyrazami szacunku oraz życzeniami zdrowia,

Radosław Wasiński oraz Grono Pedagogiczne