Komunikat

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Informuję, że zajęcia dydaktyczne w SPK im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli , w najbliższą sobotę

28 listopada 2015 -  odbędą się wg obowiązującego planu lekcji, z uwzględnieniem specjalnych środków ostrożności.

 

Po uzgodnieniach z Dyrekcją College Jean XXIII i Policją proszę dostosować się bezwzględnie do poniższych zaleceń:

- rodzice nie wchodzą na teren szkoły;

- nie stawać, nie parkować samochodów i nie blokować wjazdu przed główną bramą;

- uczniowie podczas przerw będą przebywać w klasach lub pomiędzy budynkami

   „C” i „D”, a nie na boisku szkolnym;

- po zakończonych zajęciach rodzice terminowo odbierają dzieci przy bramie głównej;

- po odebraniu dzieci niezwłocznie oddalić się i nie zatrzymywać się przed bramą.

 

Prosimy też na bieżąco śledzić rozwój wydarzeń i stosować się do zaleceń służb porządkowych.

 

Kierownik SPK

Radosław Wasiński