Nowy rok szkolny 2019/2020

 

Witamy w  nowym roku szkolnym 2019/2020

List Dyrektor ORPEG z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020 

Szanowni Państwo, 

uczniowie rozpoczynają rok szkolny przychodząc na zajęcia zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, planem lekcji  dla odpowiedniej klasy, tj.

w środę – 4 września 2019 r. – uczniowie mający zajęcia w środę

sobotę – 7 września 2019 r. – uczniowie mający zajęcia w sobotę.

Listy uczniów klas pierwszych będą wywieszone w gablotach przy bramie i na placu szkolnym College Jean XXIII w środę 4 września i w sobotę  7 września br .

Jednocześnie do Państwa dyspozycji na terenie College Jean XXIII będzie pracownik sekretariatu szkolnego:

- w środę 4 września 2019 wgodzinach 13.00 – 17.00 w sali kontenerowej przy bramie głównej

- w sobotę 7 września 2019 wgodzinach 9.00 – 13.00 w sali kontenerowej przy bramie głównej.

Pracownik sekretariatu będzie również do Państwa dyspozycjiw środę 4 września br. w godzinach od 12.00 – 12.45 w sekretariacie szkoły przy Rue du Bemel 29.

Uczniów klas pierwszych zapraszamy na pierwszą lekcję wraz z Rodzicami.Lekcja ta będzie miała formę spotkania informacyjnego z wychowawcą klasy.Wszyscy uczniowie kończą zajęcia zgodnie z planem lekcji.

Organizacją fakultatywnych zajęć religii katolickiej zajmują się, tak jak w poprzednich latach, księża i siostry zakonne z Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli. Katechezy rozpoczną się od środy 18 września 2019 według aktualnego planu zajęć, zgodnie z  zasadami podanymi w informacji od  ks. Proboszcza Władysława Walaszczyka.

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz obecności innych osób niż uczniowie i pracownicy szkoły. Uczniowie odprowadzani i odbierani są̨ przez rodziców (opiekunów)  przy bramie głównej terenu szkoły. Jest to wymóg prawny wynikający z konieczności zapewniania uczniom bezpieczeństwa.

Z wyrazami szacunku

Radosław Wasiński