Turniej Debat Historycznych

W dniach od 24 do 28 kwietnia 2019 miało miejsce w Warszawie wydarzenie bez precedensu – Turniej Debat Historycznych (Debata Oksfordzka). Organizatorem było Biuro Edukacji  Instytutu Pamięci Narodowej. Przybyła młodzież z Ukrainy, Litwy, Kazachstanu, Irlandii i Belgii, wraz z opiekunami . Nauczyciele, uczestniczący  rok wcześniej w specjalnych warsztatach, przygotowywali uczniów do tego wydarzenia przez kilka tygodni. Uczestnicy, podzieleni na dwie grupy wiekowe, startowali w drużynowych zmaganiach w tematach dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości. Turniej odbył się w budynku Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej. Możliwość zobaczenia Sali Plenarnej, poruszania się w kuluarach i dekoracja medalami w Sali Kolumnowej, obudziły w nas wiele emocji. W starszej grupie wiekowej pierwsze miejsce zdobyła ekipa z Ergodaru na Ukrainie, drugie drużyna z Jaszunów na Litwie. Miejsce trzecie przypadło Brukseli w Belgii, wraz z Chmielnickim na Ukrainie. Organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji. Zwiedzaliśmy Stare Miasto z przewodnikiem, odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Poza tym na kilku warsztatach uczyliśmy się technik debatowania i retoryki. Pobyt był bardzo intensywny z uwagi na bogactwo atrakcji , a także ze względu na możliwość spotkania Polaków żyjących w różnych państwach i kształcących się w różnych systemach edukacji. Nauka języka polskiego dla znakomitej większości to nauka języka obcego. Nawiązane kontakty zaowocują być może w przyszłości przyjaźnią.