Świąteczna Paczka

ŚWIĄTECZNA PACZKA pod patronatem Ambasady RP w Królestwie Belgii, to akcja

przeprowadzana przez polskie szkoły i organizacje non-profit jako projekt pomocy

rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Paczka łączy wiele osób: wolontariuszy, darczyńców, oraz potrzebujących.

Akcja sprawia, że zaczyna istnieć najpiękniejsza relacja, jaka może łączyć

człowieka z człowiekiem – dzielenie się radością.

Paczka to nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim impuls i siła do działania

i sygnał, że rodziny nie są same.