Zapisy do szkoły - rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,

Zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2018/2019 rozpoczynają się:

 od dnia 18 kwietnia 2018 r.    i trwają     do 30 maja 2018 r.

Zgłaszani uczniowie, mówiący po polsku, do klas pierwszych Szkoły Podstawowej, muszą mieć w roku 2018 ukończony siódmy rok życia  (rocznik 2011).  

Dzieci sześcioletnie (rocznik 2012 dotyczy tylko dzieci urodzonych w okresie 01 stycznia do 30 czerwca 2012) będą przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów. W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SPK, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne.

 

Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez:

- złożenie wypełnionej   karty zapisu  wraz z oświadczeniami, dostępnej w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły

   www.bruksela.orpeg.pl

- okazaniu dowodu tożsamości dziecka

- dostarczenie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lokalnej w której dziecko spełnia obowiązek szkolny (dla dzieci z klas 1 SP  - we wrześniu 2018)

- okazaniu dowodu tożsamości rodzica

- pesel dziecka lub belgijski numer identyfikacyjny dziecka

 

Kompletne dokumenty należy składać osobiście:

w sekretariacie szkoły – przy  Rue Bemel 29, 1150 Woluwe Saint-Pierre, Bruxelles

        w środy - od  09.00  do  14.00

w siedzibie szkoły - przy Boulevard de la Woluwe 22-24, 1150 Woluwe Saint-Pierre, Bruxelles, (sala kontener- przy bramie głównej)

       w soboty - od  09.00   do   13.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem:   02/772 35 80   lub drogą elektroniczną pisząc na adres: sekretariat.bruksela@orpeg.pl

Po zakończeniu rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do dnia 31 czerwca 2018 zostanie podana do wiadomości lista uczniów przyjętych do SPK.

z poważaniem

kierownik szkoły - Radosław Wasińki

Pobierz kartę zapisu: