Uroczystość odsłonięcia popiersia Marszałka Piłsudskiego

We wtorek, 6 listopada 2018 roku w Brukseli odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Odsłonięcia pomnika dokonali Ambasador RP w Królestwie Belgii Artur Orzechowski oraz wiceprezes IPN Mateusz Szpytma. Uroczystości uświetniły prezentacja światła - dźwięku oraz animacja na budynku Ambasady RP, przedstawiająca historię Polski a także występ Królewskiego Zespołu Dętego z Hussignies.

         Kolejnym punktem programu była gala kończąca konkurs organizowany przez parlamentarzystów UE. W uroczystości wzięli udział nasi uczniowie z rodzinami. Aż dziewiętnastu z nich znalazło się w grupie laureatów i wyróżnionych.

Oto oni:

Laureaci

Aleksander Moczulski, z klasy. l LO zajął l miejsce w kategorii „Prezentacje”

Maja Gmur,  Emilia Tomkiel, Angelika Sokołowska,  Paulina Szum,  Nicole Antończyk, kl. III LO zajęły l miejsce w kategorii „Prezentacje”

Julia Jabłońska, Matylda Miłkowski, Maja Kościelska, kl. VI C, zajął  I miejsce w kategorii „Album”

Dawid Sak, Max Sikora, kl. VI C, zajęli II miejsce w kategoriiGry”

Leonard Znyk, V B, zajął II miejsce w kategorii „Album”

Łukasz Sanderski, VI B, zajął III miejsce w kategoriiGry”

 

Wyróżnienia otrzymali:

Wiktoria Szwed, kl. l LO, w kategorii „Prezentacje”

Wiktoria Oponowicz, kl. VIII A, w kategoriiAlbum”

Lidia Zaleska, Victoria Pastucha, kl. VI C w kategorii Album”

Julia Korniluk, kl. II B, w kategoriiPlakat”

Zuzanna Jankowska,  kl.  II  B, w kategorii Plakat