Walne zebranie rodziców

Szanowni Państwo, zapraszamy na zebranie rodziców, które odbędzie się we wtorek 16 października 2018 o godz. 19.00 w siedzibie Konsulatu RP  - Rue des Francs 28 w Brukseli

Celem spotkania jest m.in. :

- sprawozdanie Zarządu Rady Rodziców z działalności w roku szkolnym 2017/2018

- wyłonienie Zarządu nowej Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019

- ustalenie kwoty składki na Radę Rodziców na  bieżący rok szkolny

 

Kierownik szkoły