Uroczystości na Polskim Cmentarzu Wojennym w Lommel - 2018

30 września 2018r. na Polskim Cmentarzu Wojennym w Lommel odbyła się Uroczystość ku czci polskich żołnierzy poległych w Belgii w czasie drugiej wojny światowej. Udział w niej wzięli  uczniowie i nauczyciele Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP im. J. Lelewela w Brukseli, z Kierownikiem Szkoły i nauczycielkami.

Licznie zgromadzonym Polakom z wielu organizacji patronowali: Przedstawiciel Króla Belgii, Ambasador RP w Brukseli Pan Artur Orzechowski, Konsul – Pan Jacek Grabowski oraz burmistrz Lommel - Peter Vanvelthoven. Nad całokształtem uroczystości czuwała Konsul RP w Królestwie Belgii – Pani Agnieszka Paciorek.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św., następnie głos zabrali zaproszeni goście. Uroczystoś prowadzili i przygotowali część artystyczną nasi koledzy z SPK im. gen. S. Maczka w Antwerpii. Ceremonia zakończyła się złożeniem wieńców przez liczne delegacje polskie i belgijskie, w tym między innymi przez przedstawicieli naszej szkoły. Pięknie prezentował się poczet naszej szkoły między tak znamienitymi gośćmi.