LEGITYMACJE SZKOLNE 2018/2019

 Szanowni Państwo, 

Osoby posiadające stały meldunek w Polsce i zainteresowane wyrobieniem legitymacji szkolnej ucznia uprawniającej do zniżek na przejazdy transportem publicznym w Polsce, powinny dopełnić następujących formalności: 

1. Zgłosić się do sekretaritu szkoły w celu wypełnienia lub dostarczenia stosownego wniosku . 

2. Dostarczyć aktualne zdjęcie ucznia (właściwy format) z opisem na odwrocie zawierającym imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia. 

 

Uczniowie posiadający już legitymację szkolną, składają ją w sekretariacie w celu przedłużenia jej ważności na bieżący rok szkolny bez wypełniania wniosku. 

 

Wnioski ze zdjęciem o wyrobienie legitymacji szkolnej oraz legitymacje szkolne do przedłużenia ich ważności, przesyłane są przez nas obligatoryjnie do ORPEG w Warszawie, wyłącznie w dwóch terminach w ciągu roku szkolnego:

   - do 17 października 2018 r. 

   - do 19 stycznia 2019 r. 

Wnioski złożone po tych terminach nie będą mogły być zrealizowane w bieżącym roku szkolnym.

 

     Pobierz WNIOSEK o wyrobienie legitymacji szkolnej

 

Z wyrazami szacunku, 

Radosław Wasiński