Nowy rok szkolny 2018/2019

Witamy w  nowym roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo, uczniowie rozpoczynają rok szkolny przychodząc na zajęcia zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej szkoły, planem lekcji  dla odpowiedniej klasy, tj.

     w sobotę – 01 września 2018 r. – uczniowie mający zajęcia w sobotę

     w środę – 05 września 2018 r. – uczniowie mający zajęcia w środę

Listy uczniów klas pierwszych będą wywieszone w gablotach przy bramie i na placu szkolnym College Jean XXIII w sobotę 01 września br. Jednocześnie do Państwa dyspozycji będzie pracownik sekretariatu szkolnego w godzinach 9.00 – 13.00 w sali kontenerowej przy bramie głównej.

Uczniów klas pierwszych zapraszamy na pierwszą lekcję z Rodzicami. Lekcja ta będzie miała formę spotkania informacyjnego z wychowawcą klasy.

Organizacją fakultatywnych zajęć religii katolickiej zajmują się, tak jak w poprzednich latach, księża i siostry zakonne z Polskiej Misji Katolickiej w Brukseli. Katechezy rozpoczną się od soboty 8 września 2018 według aktualnego planu zajęć, zgodnie z  zasadami podanymi w informacji od  ks. Proboszcza Władysława Walaszczyka.

 

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz obecności innych osób niż uczniowie i pracownicy szkoły. Uczniowie odprowadzani i odbierani są przez rodziców (opiekunów)  przy bramie głównej tereny szkoły. Jest to wymóg prawny wynikający z konieczności zapewniania uczniom bezpieczeństwa.

 

Z poważaniem

 

Kierownik szkoły - Radosław Wasiński