AKTUALNOŚCI

Świąteczna Paczka

ŚWIĄTECZNA PACZKA pod patronatem Ambasady RP w Królestwie Belgii, to akcja

przeprowadzana przez polskie szkoły i organizacje non-profit jako projekt pomocy

rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Paczka łączy wiele osób: wolontariuszy, darczyńców, oraz potrzebujących.

Strony

Subscribe to przy Ambasadzie RP w Brukseli. RSS